"Dijalogom na korak bliže građanima i građankama"

|   Info
U Palati Srbije održana je konferencija “Dijalogom na korak bliže građanima i građankama”, osmišljena kao ideja da promoviše i podstakne dijalog predstavnika organa državne uprave, civilnog društva i građana o postojećim mehanizmima i praksi za uključivanje građana u procese donošenja odluka i načinima na koje se napori civilnog društva i organa javne vlasti u reformskim procesima mogu učiniti razumljivijim građanima i građankama.

Učešće građana u procesu donošenja propisa i kreiranja javnih politika temeljna je vrednost i suštinska odlika demokratije, a postojanje efikasnih mehanizama i prostora za njihov uticaj na donošenje odluka pokazatelj je transparentnosti, otvorenosti i inkluzivnosti organa javne vlasti. U tom odnosu između građana i donosilaca odluka civilno društvo ima nezamenljivu ulogu kroz artikulaciju stavova i interesa građana – istaknuto je na konferenciji.

 

Na ovom skupu su razmatrane i teme - Građani i javne vlasti, kako vidimo jedni druge? Razumeju li građani ono što radi civilno društvo, a država potrebe civilnog društva? Da li su postojeće okruženje i razvijene prakse dovoljno podsticajne da omoguće partnerstvo javnih vlasti, civilnog društva i građana? Kao i da li proces evropskih integracija predstavlja dobar primer i šansu da se građani podstaknu na aktivno uključivanje u transformaciju našeg društva.

Proces uključivanja građana u donošenje odluka nije jednostavan, ali je suštinski bitan jer pozitivni i negativni efekti donetih odluka i javnih politika utiču upravo na njih same – zaključeno je na konferenciji.

 

Novinar: Ivana Damnjanović