Dragana Mirkovic: Decu ne eksponiram medijski

|   Život
Dragana Mirkovic: Moja publika i ja od malih mesta pravimo centar sveta