Kako sprečiti aerozagađenje?

|   Info
Kvalitet vazduha varira od grada do grada u našoj zemlji, a najzagađeni je u urbanim sredinama gde ima najviše saobraćaja. U Agenciji za zaštitu životne sredine ističu da brojnim merama rade na smanjenju aerozagađenja i poručuju da to nije proces koji se može uraditi preko noći, već je neophodno preduzeti sistemske mere.

Kvalitet vazduha u Srbiji je umereno- zagađen, kaže direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović. Dodaje da su glavni izvori zagađenja vazduha individualne kotlarnice, saobraćaj, elektrane i industrija.

Naš sagovornik ističe da Srbija deli sudbinu istošnih zemalja kada je reč o aerozagađenju i dodaje da su najviše po tom pitanju uradile državne Severne Evrope koje su uložile finansijska sredstva i u prevenciju aerozagađanje na vreme.

Radović zaključuje  da se na sajtu Agencije www.sepa.gov.rs, odnosno aplikaciji, prikazuju tačne koncentracije zagađujućih materija u vazduhu i to u realnom vremenu i da građani u svakom trenutnu mogu da pogledaju kakav je kvalitet vazuha u rodnom gradu.