Nadzor emisije zagađujućih materija

|   Info
Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović najavila je danas da će od 1. novembra republički inspektori zaštite životne sredine sa inspekcijom Grada Beograda sprovoditi nadzor nad privrednim subjektima i ustanovama u Beogradu proveravajući da li preduzumaju sve propisane mere kako ne bi dolazilo do prekoračenja emisija zagađujućih materija.
Foto: Pixabay

 

Izvor: FoNet

Kako je saopšteno iz njenog kabineta, nadzor će se raditi u gradskim toplanama i ustanovama koje imaju sopstvene kotlarnice, a za koje je nadležna lokalna samouprava.

Prema rečima ministarke, cilj je da se zajedničkim angažovanjem pojača kontrola i osigura poštovanje Zakona o zaštiti vazduha.

"Republički inspektori zaštite životne sredine su u proteklih mesec dana obavili oko 20 kontrola u privrednim subjektima i ustanovama, a dobra vest je da uglavnom nisu utvrđene veće nepravilnosti", istakla je Vujović.

Ona je podsetila da su početkom godine usvojene izmene i dopune Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh, kojom su prvi put obuhvaćeni objekti čija delatnost ima uticaj na aerozagađenje.

"Budući da se ranije veliki broj pritužbi građana odnosio na mala postrojenja koja su izvor zagađenja, novom uredbom je kontrola tih objekata u nadležnosti inspekcije za zaštitu životne sredine", naglasila je Vujović, dodajući da su obuhvaćena i postrojenja za direktno grejanje, sušenje ili drugi način obrade predmeta i materijala, poput peći za ponovno zagrevanje ili za termičku obradu.

"U narednom periodu nas očekuju pojačane kontrole, kako bismo i na taj način doprineli da se unapredi kvalitet vazduha", poručila je ministarka.