Direktor NATO: Srbija je nezavisna i suverena zemlja

|   Info
Neki pokušavaju da pričaju o konkurenciji između NATO i Rusije na Zapadnom Balkanu, ali ne mislim da je to slučaj, izjavio je juče u Beogradu direktor NATO za politiku bezbednosti i prijateljstva Džems Meki.
Foto: FoNet

 

Izvor: FoNet

Srbija je, prema rečima Mekija, nezavisna i suverena zemlja i ima pravo da odlučuje o bezbednosnim aranžmanima i spoljnoj politici, bez obzira da li se radi o Rusiji ili NATO.

Svako treba da ima mogućnost da sarađuje sa kim želi. Ako Srbija bira da sarađuje sa Rusijom - ima pravo da to odluči. Ukoliko odluči da sarađuje sa NATO, što radi često i u velikoj meri, u stotinama aktivnosti, to je saradnja o kojoj Beograd odlučuje, izjavio je Meki na ceremoniji predstavljanja zajedničkog holandskog i norveškog kontakta pri NATO u Beogradu.

Saradnja između Srbije i Rusije je nešto o čemu treba da odlučuje Beograd, rekao je Meki, uz konstataciju da između Beograda i Alijanse postoji značajna saradnja.

Meki je naveo podatak da je do 2021. godine planirano da Srbija i NATO imaju više od 200 zajedničkih aktivnosti.

Beograd ima pravo na takav izbor, a NATO je veoma zainteresovan za saradnju sa Srbijom, pošto je dobar i pouzdan partner, izjavio je Maki.