U Nišu predstavljeni programi podrške preduzetništvu

|   Info
Sa ciljem da privrednici i oni koji to žele da postanu unaprede svoja poslovanja, u Nišu su predstavljeni finansijski i nefinansijski programi podrške sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća. Programi podrške preduzetništvu u 2019. godini raspisali su Razvojna agencija Srbije, Ministarstvo privrede i Fond za razvoj.
Foto: KCN

Aktivni programi koji će pomoći preduzetnicima da saznaju šta im je sve potrebno da započnu posao, kao i kako da dođu do podrške za dalji razvoj biznisa, predstavljeni su u Nišu. Privrednici su imali mogućnost da se prijave na nekom od aktuelnih konkursa i iskoriste preostala dostupna sredstva namenskog karaktera kroz sufinansiranje.

‘’To su programi koji se odnose na nabavku opreme i ostalih nekih aktivnosti za unapređenje poslovanja. program za posetu internacionalnim sajmovima. Imamo predstavljanje Evropske mreže preduzetnika i još jedan novi program koji je nedavno otvoren od strane Razvojne agencije Srbije. To je program za unapređenje digitalne transformacije,  odnosno uvođenje novih tehnologija u poslovne sisteme mikro, malih i srednjih preduzeća’’, kazala je Maja Virijević iz Regionalne razvojne agencije ‘’Jug’’. 

Prilikom promocije programa predstavljena je i Evropska mreža preduzetnika. Prema rečima predstavnika ove mreže, to je najveća platforma za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, a usluga je besplatna.

‘’Ovde se najpre radi o podržavanju njihove vizibilnosti, pronalaženju partnera u inostranstvu, pomaganju u pisanju različitih projekata. Ono što malim i srednjim preduzećima treba ja da im se označi pristup finansiranju, označiti im nova tržišta, kao i nove partnere sa kojima mogu u budućnosti da sarađuju’’, kazao je predstavnik Evropske mreže preduzetnika, Vladislav Marjanović.

Preduzetnici pomoć mogu potražiti i direktno od Regionalnih razvojih agencija. One mogu da daju doprinos u obuci kao što su popunjavanje konkursne dokumentacije ili izrada biznis planova koji su neohodni pri konkurisanju za ove programe.