Dom zdravlja obeležava Međunarodni dan znakovnih jezika

|   Info
Dom zdravlja Niš u petak 23. septembra u periodu od 11:00 do 12:00 časova, u centralnom holu ustanove, obeležava Međunarodni dan znakovnih jezika, pod sloganom "Nema razlike! Dom zdravlja Niš-kuća velikog srca i dobrog zdravlja!".
Foto: televizija Kopernikus

 

Prema podacima Svetske federacije gluvih, širom sveta ima približno 72 miliona gluvih. Više od 80 posto živi u zemljama u razvoju i kao kolektiv koriste više od 300 različitih znakovnih jezika.

Znakovni jezici su prirodni jezici za sve namere i strukturno se razlikuju od govornih jezika, kažu iz Doma zdravlja i dodaju da postoji i međunarodni znakovni jezik koji gluve osobe koriste na međunarodnim skupovima i neformalno tokom putovanja i druženja. Ovaj međunarodni jezik smatra se Pidgin jezikom, odnosno mešovitim jezikom stvorenim od datog jezika, plus drugi elementi iz jednog ili više drugih jezika. U slučaju međunarodnog znakovnog jezika, on je manje složen od prirodnog znakovnog jezika i ima ograničen leksikon.