Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili više odluka

|   Info
Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su danas bez rasprave odluke o javnom linijskom prevozu, rebalansu budžeta Sava centra, GSP Beograd i Beogradskih elektrana.
Beograd. Foto: FoNet/Božana Pavlica

 

Izvor: FoNet

Gradski sekretar za javni prevoz Jovica Vasiljević predstavio je izmene odluka o javnom linijskom prevozu, kao i informaciju o potrebi sprovođenja postupka javno-privatnog partnerstva za uvođenje rečnog prevoza, koji su odbornici usvojili bez rasprave na sednici Skupštine grada.

Vasiljević je rekao da je postojala potreba se prepoznaju podsistemi javnog prevoza u vidu rečnog prevoza, gradske železnice - metro i žičara, koji će kasnije biti bliže uređeni posebnim aktima.

Sekretarijat za javni prevoz i Sekretarijat za privredu biće zaduženi za sve aktivnosti koje su predviđene Zakonom o JPP i koncesijama za uvođenje rečnog saobraćaja, kako bi ojačali i turističku ponudu Beograda.

Odbornici su usvojili odluku o izmenama odluke o upravljanju komunalnim , inertnim i neopasnim otpadom, kojim se prepoznaju "nedozvoljene vrste otpada"

Usluga će se naplaćivati tek kada bude dobijeno dozvola za razvrstavanja kabastog otpada, kao i tretman nedozvoljenog otpada poput laka za kosu, laka za stolariju, rečeno je na sednici gradskog parlamenta.

Prve subote u mesecu odnosi se kabasti otpad i on se zbrinjava na nesanitarne deponije, a to se više ne može činiti, rekla je Ivana Vilotijević iz Sekretarijata za životnu sredinu.

U odluci se navodi da bi cena te usluge trebalo da se za domaćinstva obračunava po kvadratnom metru stambenog prostora i plaćala bi se mesečno.

Skupština grada Beograda dala je saglasnost na rebalans programa poslovanja Beogradskih elektrana i Sava centra za 2021. godinu.

Kada je reč o Sava centru, rebalans se radi jer je novi kupac ovog centra objekat preuzeo 17. januara 2021. godine, pa je došlo do troškova koji nisu planirani za 2021. godinu.

Novac od 39,4 miliona dinara novih subvencija biće iskorišćeni za troškove grejanja, struje, higijene, obezbeđenja i otpremine za radnike.

Beogradske elektrane tražile su rebalans budžeta zbog izgradnje toplovoda Obrenovac-Novi Beograd, odnosno Grad i Beogradske elektrane će preuzeti ugovoro prenosu zajma Srbije i izvođača radova Pauer konstrakšn korporejšn Čajna.