Poslanici Skupštine Srbije o poreklu imovine

|   Info
Skupština Srbije počela je danas sednicu na kojoj će poslanici razmatrati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, koji je podnela Vlada, kao i više predloga zakona o međunarodnim sporazumima.
Foto: televizija Kopernikus

 

Izvor: FoNet

To su predlozi zakona o davanju garancije Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva Elektromreža Srbije, Beograd (Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu II), potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW i Srbije za projekat "Energetska efikasnost u zgradama javne namene i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja - Ozelenjavanje javnog sektora".

Poslanici će razmatrati i predloge zakona o potvrđivanju Sporazuma o prosvetnoj, kulturnoj i sportskoj saradnji između vlada Srbije i Meksika, Sporazuma o statusu između Srbije i Evropske unije o akcijama koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Srbiji i Sporazuma između vlada Srbije i Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima.

Poslanici će razmatrati i Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2019. godinu, sa Predlogom zaključka Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku od 3. februara 2021. godine.  

Poslanici pre razmatranja zakona postavljaju pitanja Vladi Srbije i državnim institucijama.