PRIDE 2019: Da li se nešto promenilo poslednjih godina?

|   Život
Srbija je još uvek zatvorena država po pitanju LGBT ljudskih prava. LGBT, kao i druge nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima često skreću pažnju na nepostojanje inicijative i volje od strane vlade da se situacija promeni.

Novinar: Ivana Damnjanović