RECI NE DROGAMA

|   Info

Alarmantni podaci o velikom broju mladih koji koriste psihoaktivne supstance nisu mimoišli ni našu zemlju.Problem je i u tome što je većini adolescenata droga ponuđena čak i u okviru školskog dvorišta, ili tokom izlazaka.Predstavnici KZM Raška, inače srednjoškolci, kažu da su dovoljno informisani o tome da je narkomanija bolest, i da do sada nisu dolazili u kontakt sa drogom. Na drugoj strani, koordinatorka KZM , Ivana Ilić, istakla je da oni redovno organizuju edukacije na temu bolesti zavisnosti, i da u tome imaju pomoć stručne javnosti, pre svega raščanskog Doma zdravlja. Da bi mladi izbegli neželjene posledice, u narednom periodu biće organizovane brojne  tribine za učenike, ali će raditi i na daljem usavršavanju predstavnika KZM. Poruka je da droga ne sme da ima poslednju reč, i da mladi treba da se okrenu zdravim stilovima života, slušaju savete roditelja, nastavnika, ali i vode računa sa kim provode vreme i u kakvom se društvu kreću-zaključila je Ivana Ilić, koordinatorka KZM Raška.