Rekonstrukcija najstarije crkve u Beogradu

|   Video
Najstarija crkva u Beogradu je hram posvećen Svetom Nikolaju u Zemunu. Na ovom mestu, pre skoro tri veka stajala je stara , drvena crkva, kakve su nekada bile svetinje u to doba. Hram je danas u sveobuhvatnoj obnovi, radovi se privode kraju, pa je pomoć građanstva itekako važna.